Dokumentácia k ochrane osobných údajov a výkon zodpovednej osoby

Spracujeme dokumentáciu k ochrane osobných údajov podľa vašich požiadaviek. Pripravíme všetky potrebné dokumenty za primeranú cenu.

Externý výkon zodpovednej osoby v cene 10 eur /mesiac.

Neváhajte nás kontaktovať na adrese info@zodpovednaosoba.eu